Autowater Pro水龍頭濾芯 - 浴室版

活性碳濾芯,有效改善水質(一盒三個)

如欲享用組合優惠價$799購買Autowater Pro智能感應活性碳過濾水龍頭 + Autowater Pro水龍頭濾芯(一盒) ,請將兩款產品一併加入購物籃。

Autowater Pro水龍頭(浴室版) :https://www.seco.com.hk/autowater-pro%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%84%9F%E6%87%89%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%A2%B3%E9%81%8E%E6%BF%BE%E6%B0%B4%E9%BE%8D%E9%A0%AD-%E6%B5%B4%E5%AE%A4%E7%89%88.html

缺貨

貨品編號 238902
家品品牌 Autowater Pro

添加評論